Thursday, November 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm B. 28/1

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3


Wednesday, November 15, 2023

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm B. 21/1

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình yêu Thiên Chúa - Thế Thông-Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Tuesday, November 14, 2023

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm B. 14/1

Ca Nhập Lễ :   Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - HVH - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Về Cha - Vinh Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Vì Chúa Giàu Lòng Xót Thương - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3


Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B. 7/12

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Hòa Bịnh 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Lời Cầu Nửa Đêm - Lm Thành Tâm - MP3

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất. Năm B. 31/12

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mùa Đông Năm Ấy - Lm Hoài Đức - MP3
Kết Lễ :           Hang Belem - Hải Linh - MP3


Sunday, November 5, 2023

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. 24/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. 17/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Luca 1 Manificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đợi Trông - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3

Friday, October 20, 2023

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. 10/12

Ca Nhập Lễ :   Để Chúa Đến - Nguyễn Duy - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chờ Ngày Chúa Đến - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B. 3/12

Ca Nhập Lễ :  Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3

Tuesday, October 17, 2023

Chúa Nhật 34 Thường Niên. Lễ Kitô Vua. Năm A. 26/11

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Giêsu Vua Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm A. 12/11

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mười Cô Trinh Nữ - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3

Monday, October 16, 2023

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm A. 5/11

Ca Nhập Lễ :  Lữ Khúc Về Nguồn - Lm Nguyễn Uy & VM - MP3  
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 130 - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Vững Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Từ Vực Sâu - Lm Kim Long - MP3

Saturday, September 9, 2023

Lễ Các Thánh. Năm A. Thứ Tư 1/11

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm A. 29/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mến Chúa Yêu Người - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3

Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm A. 22/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Trả Lại Cho Thiên Chúa - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Năm Xưa Trên Cây Sồi - Lê Huy - MP3

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm A. 15/10

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Mến Ân Tình - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3


Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm A. 8/10

Ca Nhập Lễ :  Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi - Đinh Công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm A. 1/10

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Thiêng - Xuân Tưởng - MP3
Hiệp Lễ :         Này Con Đi Làm Vườn Nho - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Con Xin Dâng Mẹ - Lm Văn Chi - MP3

Thursday, August 31, 2023

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm A. 24/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tri Ân - Hương Đan - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Simon Phan Hùng - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm A. 17/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Hoà Bình - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Nguồn Bình An - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3

Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm A. 10/9

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Rượu Bánh Thơm Nồng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đại Dương Thương Xót - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3 


Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm A. 3/9

Ca Nhập Lễ :   Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Xin Tiến Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Đường Thập Giá - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Thập Giá Niềm Tự Hào - Lm Thái Nguyên - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm A. 27/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành & Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Gọi Tên Con - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3


Thursday, July 13, 2023

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm A. 20/8

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Con Vững Tin Nơi Ngài - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Chúa Dẫn Bước Ta - Sơn Dương - MP3


Wednesday, July 12, 2023

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm A. 13/8

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Lm Phạm Liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Trầm Hương - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thầy Ơi Cứu Con - ĐCH & HMK - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm A. 6/8

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Trầm Ca - Quốc Việt - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M. Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lễ Hết - Lm Mi Trầm - MP3


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm A. 30/7

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 118 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Trời - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3


Thursday, May 25, 2023

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm A. 23/7

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 85 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hạt Miến - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Dụ Ngôn Cỏ Lùng - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm A. 16/7

Ca Nhập Lễ :   Con Hân Hoan - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 64 Đất Tốt - Viễn Xứ - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :          Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :            Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3

Tuesday, May 23, 2023

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm A. 9/7

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 Chúc Tụng Danh Chúa - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 - ĐMH & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm A. 2/7

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Dắt Dìu Con Đi - Lãng Du - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martinô - MP3

Monday, May 22, 2023

Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô. Năm A. 29/6

Ca Nhập Lễ :  Ca Mừng Hai Thánh Tông Đồ - Dấu Chân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 Chúa Cứu Tôi - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Phêrô Và Phaolô - Phạm Liên Hùng - MP3
Kết Lễ :           Chào Mừng Hai Thánh Tông Đồ - Nguyên Dũng - MP3

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm A. 25/6

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3


Thursday, May 4, 2023

Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm A. 18/6

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 99 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 2- Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Lúa Chín Đầy Đồng - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh - MP3