Saturday, October 16, 2021

Ba Bài Hát Sẽ Tập

Đây là hai bài hát tối hôm qua ca đoàn tập và một bài Xin Mãi..... Minh đưa lên để mọi người nghe để dễ tập hơn trong những lần tới.


Xin Dạy Con - Hoàng Nam - MP3

Mang Theo Câu Hát - Thế Thông - MP3

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3

Saturday, October 9, 2021

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm B. 7/11

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Cảm Tạ - Mai nguyên Vũ - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Khóc Linh Hồn - Thiên Lý - MP3