Thursday, November 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm B. 28/1

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Tiến Dâng - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hành Trang Vào Đời - Thiên Hồ - MP3


Wednesday, November 15, 2023

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm B. 21/1

Ca Nhập Lễ :  Ca Khúc Hồng Ân 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Con Dâng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ca Vô Tận - Ngọc Kôn - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Tuesday, November 14, 2023

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm B. 14/1

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - HVH - MP3
Dâng Lễ :        Như Hạt Miến - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa - Đỗ Thi Thức - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3


Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm B. 7/12

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Hòa Bịnh 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Lời Cầu Nửa Đêm - Lm Thành Tâm - MP3

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất. Năm B. 31/12

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 Phúc Cho NHững Ai - Huyền Linh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Gương Thánh Gia - Giang Tâm - MP3
Kết Lễ :           Hang Belem - Hải Linh - MP3


Sunday, November 5, 2023

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. 24/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Nỗi Chờ Mong - Viễn Xứ - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. 17/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Luca 1 Manificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đợi Trông - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3