Sunday, August 21, 2022

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm C. 18/9

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 112 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm C. 11/9

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxico - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Huyền Linh - MP3


Sunday, August 14, 2022

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm C. 4/9

Ca Nhập Lễ :  Tiến Bước Vào Nhà Chúa - Hải Nguyễn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Ninh Doãn Hùng 
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3