Saturday, September 9, 2023

Lễ Các Thánh. Năm A. Thứ Tư 1/11

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm A. 29/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mến Chúa Yêu Người - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3

Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm A. 22/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Trả Lại Cho Thiên Chúa - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Năm Xưa Trên Cây Sồi - Lê Huy - MP3

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm A. 15/10

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Mến Ân Tình - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3


Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm A. 8/10

Ca Nhập Lễ :  Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Tràng Hoa Mân Côi - Đinh Công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm A. 1/10

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Thiêng - Xuân Tưởng - MP3
Hiệp Lễ :         Này Con Đi Làm Vườn Nho - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Con Xin Dâng Mẹ - Lm Văn Chi - MP3