Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm A. 22/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Trả Lại Cho Thiên Chúa - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Năm Xưa Trên Cây Sồi - Lê Huy - MP3