Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 21/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Muốn Nhận - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Chứng Nhân - Lm Nguyễn Duy - MP3

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 14/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vào Đời - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3

Sunday, May 12, 2024

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 7/7

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3


Friday, May 10, 2024

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 30/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thắm Tình Quê Hương - Trần Anh Vũ - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thiên Thu - Vi Nam - MP3
Kết Lễ :           Bình Minh Dâng Lên - Sơn Dương - MP3


Thursday, April 18, 2024

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 23/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Viễn Xứ - MP3             
Dâng Lễ :        Của Lễ Vẹn Toàn - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 16/6

Ca Nhập Lễ :  Đi Về Nhà Chúa - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3


Saturday, April 13, 2024

Chúa Nhật 10 Thường Niên. Năm B. 9/6

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng 1 - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Phó Thác Cậy Trông - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Friday, April 12, 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm B. 7/6

Ca Nhập Lễ :   Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :          Is 12 -             Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Thánh Tâm - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm B. 2/6

Ca Nhập Lễ :   Dự Tiệc Thánh - Vũ Kim - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hắng Sống - Lm Kim Long - MP3

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. 26/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3

Sunday, March 31, 2024

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm B. 19/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca Thần Linh Chúa - Phạm Trung - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 103 Chúa Canh Tân - Quang Uy - MP3
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Alleluia: :         Alleluia - Xuân Hoàng
Dâng Lễ :        Kính Tiến Ngôi Ba Thánh Thần - MC - MP3
Rước Lễ         Ngọn Lửa Bình An -Lgn. Nguyễn Hùng Lân - MP3
Kết Lễ:            Thánh Thần Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Sunday, March 24, 2024

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên. Năm B. 12/5

Ca Nhập Lễ :  Mừng Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giêsu Lên Trời - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hiền Mẫu La Vang - PĐH & VĐA - MP3


Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Năm B. 5/5

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Yêu Như Ngài Yêu Ta - vx&nhc - MP3
Kết Lễ :           Ngàn Hoa Đẹp Tươi - Lm Kim Long - MP3


Thursday, March 7, 2024

Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Năm B. 28/4

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3

Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Năm B. 21/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyện - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tri Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Năm B. 14/4

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 4 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tin Hay Không Tin - Nguyễn Lý - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3


Monday, March 4, 2024

Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Năm B. 7/4

Ca Nhập Lễ :  Nào Ta Hãy Mừng Vui - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Monday, February 26, 2024

Chúa Nhật Phục Sinh. Năm B. 31/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Chiến Thắng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giờ Chúa Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3


Saturday, February 17, 2024

Thánh Lễ Tiệc Ly. Năm B. 28/3

Ca Nhập Lễ :        Thập Giá Niềm Vinh Dự - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3
Đáp Ca :               Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Câu Xướng :         Câu Xướng - MP3
Rửa Chân :           Đêm Năm Xưa - Dấu Chân - MP3
Dâng Lễ :              Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Rước Lễ               Tiệc Ly - Nguyễn Thành Đông - MP3
Kết Lễ:                  Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3

Chầu Thánh Thể: Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. 24/3

Ca Nhập Lễ :  Trẻ Do Thái - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Ôi Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Câu Xướng:   Câu Xướng Trước Phúc Âm
Dâng Lễ :       Tiến Dâng - Phùng Minh Mẫn - MP3
Rước Lễ         Hosanna - Hosanna - Quốc Vinh - MP3
Kết Lễ:            Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3


Friday, January 26, 2024

Thứ Ba Lễ Thánh Cả Giuse. Năm B. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Miêu Duệ Người - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. 17/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Thống Hối - Tâm Bảo - MP3


Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. 10/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. 3/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3

Friday, January 12, 2024

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. 25/2

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng Trần - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. 18/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Lạy Cha Rất Thánh - Vương Diệu - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Nhân Loại - Phanxicô - MP3


Wednesday, January 10, 2024

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm B. 11/2

Ca Nhập Lễ :  Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Phanxicô - MP3


Thứ Sáu Lễ Giao Thừa. 9/2

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 Lễ Giao Thừa - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Xuân - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Chúa Mùa Xuân - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Xuân Ca Bên Mẹ - Minh Dũng - MP3


Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm B. 4/2

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 146 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martino - MP3