Sunday, March 31, 2024

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm B. 19/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca Thần Linh Chúa - Phạm Trung - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 103 Chúa Canh Tân - Quang Uy - MP3
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Alleluia: :         Alleluia - Xuân Hoàng
Dâng Lễ :        Kính Tiến Ngôi Ba Thánh Thần - MC - MP3
Rước Lễ         Ngọn Lửa Bình An -Lgn. Nguyễn Hùng Lân - MP3
Kết Lễ:            Thánh Thần Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Sunday, March 24, 2024

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên. Năm B. 12/5

Ca Nhập Lễ :  Mừng Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giêsu Lên Trời - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hiền Mẫu La Vang - PĐH & VĐA - MP3


Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Năm B. 5/5

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Yêu Như Ngài Yêu Ta - vx&nhc - MP3
Kết Lễ :           Ngàn Hoa Đẹp Tươi - Lm Kim Long - MP3


Thursday, March 7, 2024

Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Năm B. 28/4

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3

Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Năm B. 21/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyện - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tri Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Năm B. 14/4

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 4 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tin Hay Không Tin - Nguyễn Lý - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3


Monday, March 4, 2024

Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Năm B. 7/4

Ca Nhập Lễ :  Nào Ta Hãy Mừng Vui - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3