Saturday, July 15, 2023

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm A. 10/9

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Rượu Bánh Thơm Nồng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đại Dương Thương Xót - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3 


Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm A. 3/9

Ca Nhập Lễ :   Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Xin Tiến Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Đường Thập Giá - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Thập Giá Niềm Tự Hào - Lm Thái Nguyên - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm A. 27/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành & Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Gọi Tên Con - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3


Thursday, July 13, 2023

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm A. 20/8

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Con Vững Tin Nơi Ngài - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Chúa Dẫn Bước Ta - Sơn Dương - MP3


Wednesday, July 12, 2023

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm A. 13/8

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Lm Phạm Liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Trầm Hương - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thầy Ơi Cứu Con - ĐCH & HMK - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm A. 6/8

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Trầm Ca - Quốc Việt - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M. Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lễ Hết - Lm Mi Trầm - MP3


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm A. 30/7

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 118 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Trời - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3