Sunday, October 25, 2020

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng - Năm B - 13/12


Ca Nhập Lễ :  Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Magnificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân -  Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3

Saturday, October 24, 2020

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng - Năm B - 6/12

Ca Nhập Lễ : Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :       Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :        Hãy Dọn Đường Cho Chúa -  Đinh Công Huỳnh 
Kết Lễ :          Này Ngài Sẽ Đến - Viễn Xứ & Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3


Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng - Năm B - 29/11

Ca Nhập Lễ : Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 79  - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :       Tỉnh Thức Nguyện Cầu - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :          Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3


Chúa Nhật 33 Thường Niên . Lễ Ki-tô Vua 22/11

Ca Nhập Lễ : Hát Lên Bài Ca Mới - Lm Duy Thiên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 22  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Như Hương Tỏa Bay  - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :       Lạy Chúa Là Vua  - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :         Ra Đi

Friday, October 23, 2020

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A 8/11

Ca Nhập Lễ : Chúa Sẽ Đến Lúc Không Ngờ - PM Cao Huy Hoàng
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 62  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Tiến Dâng Của Lễ  - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :       Mười Cô Trinh Nữ  - Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :         Vì Danh Chúa  - Lm Kim Long - MP3Monday, October 12, 2020

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Năm A 1/11

Ca Nhập Lễ:     Mừng Chư Thánh - Lm Kim Long - MP3

Đáp Ca:            Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ            Như Lễ Hy Sinh - Thiên Lý - MP3

Hiệp Lễ:            Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3

Kết Lễ:       Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3 

Sunday, October 11, 2020

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A 25/10

  Ca Nhập Lễ : Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm -  MP3
  Đáp Ca :  Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
  Dâng Lễ :Chuỗi Đời Lời Kinh  - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
  Hiệp Lễ : Mến Chúa Yêu Người  - Thiên Lý - MP3                                                                                      Kết Lễ:    Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3