Thursday, July 30, 2020

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8.

Ca Nhập Lễ : Mẹ Về Trời - Mi Trầm
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 44 - Martino MP4
Dâng Lễ : Hương Trầm Con Dâng - Nhật Minh MP3
Hiệp Lễ : Đáp Tiếng Xin Vâng -  Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :  Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương FMSR MP3

Wednesday, July 29, 2020

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A 9/8

Ca Nhập Lễ : Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vy Hạ MP4
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng MP3
Dâng Lễ : Tựa Trầm Hương - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Thầy Ơi Cứu Con -  Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh MP4
Kết Lễ :  Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh
Youtube

Tuesday, July 28, 2020

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A 2/8

Ca Nhập Lễ : Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn Văn Hòa - Lm Tiến Dũng
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh MP3
Hiệp Lễ : Phép Lạ Bánh Và Cá -  Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :  Lòng Thương Xót Chúa - Huyền Linh