Tuesday, July 28, 2020

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A 2/8

Ca Nhập Lễ : Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn Văn Hòa - Lm Tiến Dũng
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh MP3
Hiệp Lễ : Phép Lạ Bánh Và Cá -  Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :  Lòng Thương Xót Chúa - Huyền Linh