Sunday, March 20, 2022

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C. 10/4

Ca Nhập Lễ :  Vang Lời Tụng Ca - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Ngài Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Chiều Xưa Thập Giá - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Vườn Dầu Năm Xưa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Can Vê Chiều - Vi Nam - MP3


Saturday, March 12, 2022

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm C. 3/4

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng trần & Phạm đình Đài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Này 2 - Ân Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Người Phụ Nữ Ngoại Tình - Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Lạy Chúa Trời Con - Lan Thanh - MP3


Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm C. 27/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Lm Nguyễn Lễ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao Huy Huàng - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Hoang Đàng - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Hãy Quay Về - Lm Mi Trầm - MP3