Monday, March 9, 2020

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh Perth 31/5

Ca Nhập Lễ : Khấn Xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh MP3

Đáp Ca :  Thánh Vịnh 103 - Thanh Lâm MP3

Alleluia :   Alleluia Hiện Xuống

Dâng Lễ : Hiến Lễ Tinh Tuyền - Phạm Đức Huyến MP3
Hiệp Lễ : Xin Thánh Thần Ngự Đến -  Thiên Duyên MP3
Kết Lễ : Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa - Từ Duyên MP3

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A 5/4

Ca Nhập Lễ : Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý MP3

Đáp Ca :  Thánh Vịnh 21  - Tường Ân MP3

Dâng Lễ : Vì Yêu Thương Con - PM Cao Huy Hoàng MP3
Hiệp Lễ : Vườn Dầu Năm Xưa -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Can-vê Chiều - Vi Nam MP3

Saturday, March 7, 2020

Saturday, February 22, 2020

Hình Lễ Bổn Mạng T6/2019

Một Số hình ảnh lễ Bổn Mạng T6/2019


Đàn Sĩ

Hát lễ


 Bè Nữ

Bè Nam


Wednesday, February 12, 2020

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A. 16/2

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A. 16/2


Ca Nhập Lễ: Ngày Mới - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Đáp Ca: TV118-CN6ATN  Mp3
Dâng Lễ: Biết Lấy Gì 
Hiệp Lễ: Xin Biến Đổi Con  Mp3
Kết Lễ: Hiền Mẫu La Vang

Các bài hát chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới Feb-2020

Nghe và học thuộc nhé các bạn.

Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân | PDF MP3
Dâng Nỗi Chờ Mong - Viễn Xứ | PDF MP3
Tỉnh Thức Nguyện Cầu - Huỳnh Minh Ký Đinh Công Huỳnh | PDF MP3
Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh | PDF MP3
Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân | PDF MP3
Ba Vua Lên Đường - Giang Ân | PDF MP3
Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý | PDF MP3
Bên Bờ Sông Giodan - Mi Trầm | PDF MP3
Chúa Giesu Chịu Phép Rửa - Hiền Hòa | PDF MP3

Tuesday, February 11, 2020

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A. 9/2

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A. 9/2

Ca Nhập Lễ: Dẫn Bước Con Đi
Đáp Ca: TV111-NguoiNhuSuSang  Mp3
Dâng Lễ: Món Quà Từng Ngày
Hiệp Lễ: Chúa Luôn Còn Mãi  Mp3
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con

Thánh Nhạc Lễ Đặc Biệt

Lễ Vọng Phục Sinh. Thứ bảy 11/4

Exultet GM Nguyễn Văn Hòa
Đáp Ca Thứ 2. Tìm Nương Tựa Chúa. Mp3
Đáp Ca Thứ 3. Xuất Hành. Mp3
Đáp Ca Thứ 4. Chúa ơi xin tái tạo TV50 (Nếu có rửa tội). Mp3
Đáp Ca Vọng Phục Sinh. Bài Thánh Thư.