Tuesday, December 15, 2020

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 10/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Bên Bờ Sông Gio-Đan - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 28 Chúa Sẽ Chúc Phúc - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa - Hiền Hoà - MP3 
Kết Lễ :           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) 3/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :       Tâm Tình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :        Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :          Hang Belem - Hải LinhMonday, December 14, 2020

Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. 1/1/2021

Ca Nhập Lễ:        Maria Mẹ Thiên Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
                            Noel Đã Về Đây - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca:               Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ:             Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ:              Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ:                Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3Lễ Thánh Gia Thất. 27/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :        Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :          Cầu Xin Thánh Gia - Phạm đình Nhu & Nguyễn khắc Tuần - MP3

Monday, December 7, 2020

Lễ Vọng Giáng Sinh. 24/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Muôn Thiên Thần - Nhạc: I. Watts Lời - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi - Liên Bình Định - MP3
Hiệp Lễ :         Vinh Danh Thiên Chúa -  Hải Linh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3

Sunday, December 6, 2020

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng - Năm B - 20/12

Ca Nhập Lễ :  Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Con Sẽ Ca Ngợi - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3


Sunday, October 25, 2020

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng - Năm B - 13/12


Ca Nhập Lễ :  Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Magnificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân -  Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3

Saturday, October 24, 2020

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng - Năm B - 6/12

Ca Nhập Lễ : Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :       Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :        Hãy Dọn Đường Cho Chúa -  Đinh Công Huỳnh 
Kết Lễ :          Này Ngài Sẽ Đến - Viễn Xứ & Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3


Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng - Năm B - 29/11

Ca Nhập Lễ : Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 79  - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :       Tỉnh Thức Nguyện Cầu - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :          Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3


Chúa Nhật 33 Thường Niên . Lễ Ki-tô Vua 22/11

Ca Nhập Lễ : Hát Lên Bài Ca Mới - Lm Duy Thiên - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 22  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Như Hương Tỏa Bay  - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :       Lạy Chúa Là Vua  - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :         Ra Đi

Friday, October 23, 2020

Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A 8/11

Ca Nhập Lễ : Chúa Sẽ Đến Lúc Không Ngờ - PM Cao Huy Hoàng
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 62  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :      Tiến Dâng Của Lễ  - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :       Mười Cô Trinh Nữ  - Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :         Vì Danh Chúa  - Lm Kim Long - MP3Monday, October 12, 2020

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Năm A 1/11

Ca Nhập Lễ:     Mừng Chư Thánh - Lm Kim Long - MP3

Đáp Ca:            Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ            Như Lễ Hy Sinh - Thiên Lý - MP3

Hiệp Lễ:            Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3

Kết Lễ:       Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ - MP3 

Sunday, October 11, 2020

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A 25/10

  Ca Nhập Lễ : Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm -  MP3
  Đáp Ca :  Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
  Dâng Lễ :Chuỗi Đời Lời Kinh  - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
  Hiệp Lễ : Mến Chúa Yêu Người  - Thiên Lý - MP3                                                                                      Kết Lễ:    Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3          

Sunday, September 20, 2020

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A 18/10

Ca Nhập Lễ : Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 95 - Hãy Kính Tặng - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ : Rượu Bánh Thơm Nồng  - Đinh Công Huỳnh MP3
Hiệp Lễ :  Trả Lại Cho Thiên Chúa  - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :   Dâng Mẹ Vòng Hoa  - Vũ Đình Ân MP3

Thursday, September 17, 2020

Sunday, September 13, 2020

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A 4/10

Ca Nhập Lễ : Vào Nhà Chúa - Minh Tâm MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 79 Vườn Nho Chúa - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Con Dâng Của Lễ  - Giang Ân MP3
Hiệp Lễ : Chúa Sai Con Đi -  Sr Trầm Hương - Lm Giao Kim MP3
Kết Lễ :   Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ MP3

Sunday, September 6, 2020

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A 27/9

Ca Nhập Lễ : Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Hương Dâng Nguyện Cầu 1  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Này Con Đi Làm Vườn Nho -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Ra Đi 


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 20/9

Ca Nhập Lễ : Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Vật Hòa Bình  
Hiệp Lễ : Chúa Nguồn Bình an -  Thanh Lâm MP3 
Kết Lễ : Đẹp Thay Những Bước Chân - Lm Nguyên Lễ MP3

Saturday, September 5, 2020

Monday, August 31, 2020

Sunday, August 23, 2020

Thursday, August 6, 2020