Saturday, February 11, 2023

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh. Năm A. 8/4

Đáp Ca 1 :      TV 32 Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa - Thể Hiện - MP3
Đáp Ca 2 :      Xuất Hành Cùng Mừng Hát - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca 3:       Thánh Vịnh 50 Chúa Ơi Tái Tạo - Lm Từ Duyên - MP3
Nước Thánh:  Tôi Đã Thấy Nước - GM Nguyễn Văn Hòa - MP3
Alleluia:           Thánh Vịnh 117 Alleluia - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa Phục Sinh - Viễn Phương - MP3
Hiệp Lễ :         Bài Ca Cho Người Chiến Thắng - Văn Chi - MP3
Kết Lễ :           Hành Khúc Phục Sinh - Khuyết Danh - MP3