Monday, October 31, 2022

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm A. 27/11

Ca Nhập Lễ :  Hãy Tỉnh Thức - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 121 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3


Thứ Tư Lễ Các Linh Hồn. Năm C. 2/11

Ca Nhập Lễ :  Trở Về Bên Chúa 2 - Lm Nguyễn Văn Tuyên - MP3
Đáp Ca :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Các Linh Hồn - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Từ Trần Gian - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Một Thoáng Mây Bay - Hồng Trần-Phạm đình Đài - MP3


Saturday, October 22, 2022

Chúa Nhật 33 Thường Niên. Năm C. 13/11

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Chỉ Là Tạo Vật - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Ngài Là Bến Đợi - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Đẹp Thay Những Bước Chân - Ngọc Linh - MP3


Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm C. 6/11

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 16 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Biết Lấy Gì - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Sự Sống Đời Sau - HMK&DCH - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3


Tuesday, October 4, 2022

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm C. 30/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Này 2 - Ân Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Giakêu Tìm Chúa - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm C. 23/10

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Chúa Đã Nghe - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan Ngọc Hiến - MP3
Kết Lễ :           Hoa Mân Côi - Lm Kim Long - MP3


Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm C. 16/10

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         ChoConBietYeuThuong - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3