Tuesday, October 4, 2022

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm C. 30/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Này 2 - Ân Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Giakêu Tìm Chúa - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3