Monday, October 31, 2022

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm A. 27/11

Ca Nhập Lễ :  Hãy Tỉnh Thức - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 121 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3