Saturday, July 30, 2022

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm C. 28/8

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 67 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Sống Khiêm Tốn - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Thánh Nữ Monica - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm C. 21/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Sớm Mai - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 116 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Mắt Trời Cao - Tigon - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3


Thursday, July 28, 2022

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm C. 14/8

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh Minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3


Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm C. 7/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Trung Tín Đợi Chờ - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm C. 31/7

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm C. 24/7

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourie - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Gõ Cửa - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3