Saturday, July 30, 2022

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm C. 28/8

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 67 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Sống Khiêm Tốn - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Thánh Nữ Monica - Hải Ánh - MP3