Sunday, August 14, 2022

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm C. 4/9

Ca Nhập Lễ :  Tiến Bước Vào Nhà Chúa - Hải Nguyễn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Ninh Doãn Hùng 
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3