Sunday, April 24, 2022

Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh. Năm C. 22/5

Ca Nhập Lễ :  Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Cùa Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Bình An Chúa Muốn - Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh. Năm C. 15/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Hòa Bình - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biêt Yêu Thương - Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3


Saturday, April 23, 2022

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Bổn Mạng Ca Đoàn) 5/6

Ca Nhập Lễ:    Khấn Xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh - MP3

Đáp Ca:           Thánh Vịnh 103 - Thanh Lâm - MP3 

Ca Tiếp Liên:   Ca Tiếp Liên - Lm Thái Nguyên - MP3

Alleluia:            Alleluia Thánh Thần - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ:         Kính Tiến Ngôi Ba Thánh Thần - MC - MP3

Hiệp Lễ:          Veni Sante Spirirtus - Tiến Linh - MP3

Kết Lễ:            Thần Trí Chúa - Hòa Âm Ngọc Linh - MP3Sunday, April 17, 2022

Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh. Năm C. 8/5

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyện Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 99 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Lắng Nghe Tiếng Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3

Sunday, April 10, 2022

Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh. Năm C. 1/5

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Con Nương Tựa Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Nào Tay Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3

Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh. Năm C. 24/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3


Sunday, April 3, 2022

Thứ Sáu Tuần Thánh. Năm C. 15/4

Đáp Ca :         Thánh Vịnh 30 - Hải Triều - MP3
Hôn Chân :     Khúc Thương Ca 1 - Trần Phương Đông - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Tự Đồi Xưa - Trần Công Danh - MP3