Sunday, April 24, 2022

Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh. Năm C. 15/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Hòa Bình - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biêt Yêu Thương - Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3