Sunday, April 10, 2022

Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh. Năm C. 24/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3