Sunday, April 24, 2022

Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh. Năm C. 22/5

Ca Nhập Lễ :  Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Cùa Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Bình An Chúa Muốn - Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3