Saturday, May 7, 2022

Lễ Chúa Lên Trời . Năm C. 29/5

Ca Nhập Lễ :  Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Lên Trời - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Nguyễn Duy - MP3