Monday, August 30, 2021

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm B. 3/10

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Bài Ca Hiệp Nhất - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3


Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B. 26/9

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên - MP3
Hiệp Lễ :         Có Biết Bao Điều - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - LM Thái Nguyên - MP3


Sunday, August 29, 2021

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm B. 19/9

Ca Nhập Lễ :  Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn văn Hòa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 53 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Hiểu Thấu Đời Con -  Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Rộn Tiếng Hoan Ca - Lm Nguyễn văn Thư - MP3 

Saturday, August 28, 2021

Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm B. 12/9

Ca Nhập Lễ :  Trèo Lên Cao Sơn - Nam Hoa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 114 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Giờ Đây Chúng Con - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thập Giá - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chứng Nhân Chúa Kitô - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm B. 5/9

Ca Nhập Lễ :  Ephata Hãy Mở Ra  - Lm Thành Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Ephata - Vũ đình Ân - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3


Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm B. 29/8

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Ai Được Cư Ngụ - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Hồng Ân - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm B. 22/8

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Bạn Hãy Nếm Thử - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - P Kim - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3


Monday, August 2, 2021

Lễ Chúa Giêsu Biến Hình - Thứ sáu 6/8

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 96 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Biến Đổi Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dậy - Vũ đình Ân - MP3