Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm B. 22/8

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Bạn Hãy Nếm Thử - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - P Kim - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3