Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm B. 5/9

Ca Nhập Lễ :  Ephata Hãy Mở Ra  - Lm Thành Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Ephata - Vũ đình Ân - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3