Saturday, January 22, 2022

Chúa Nhật 8 Thường Niên. Năm C. 27/2

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Lm Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Nhìn Lại Chính Mình - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3


Chúa Nhật 7 Thường Niên. Năm C. 20/2

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tình Yêu - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Nguồn Bình An - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3


Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm C. 13/2

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 1 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng  -  MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm C. 6/2

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3

Wednesday, January 5, 2022

Lễ Mồng Một Tết. Năm C. Thứ Ba 1/2

Ca Nhập Lễ :  Mừng Xuân Cảm Tạ - Ngọc Hân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xuân Yêu Đời - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Đón Chào Mùa Xuân - Trầm Hương - MP3


Tuesday, January 4, 2022

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm C. 30/1

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 70 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Là Tất Cả Đời Con - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm C. 23/1

Ca Nhập Lễ :  Con Hân Hoan - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3 

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm C. 16/1

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Hiến - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Huỳnh minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3