Saturday, January 22, 2022

Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm C. 6/2

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3