Wednesday, January 5, 2022

Lễ Mồng Một Tết. Năm C. Thứ Ba 1/2

Ca Nhập Lễ :  Mừng Xuân Cảm Tạ - Ngọc Hân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xuân Yêu Đời - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Đón Chào Mùa Xuân - Trầm Hương - MP3