Tuesday, January 4, 2022

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm C. 16/1

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Hiến - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Huỳnh minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3