Saturday, January 22, 2022

Chúa Nhật 7 Thường Niên. Năm C. 20/2

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tình Yêu - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Nguồn Bình An - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3