Sunday, September 20, 2020

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A 18/10

Ca Nhập Lễ : Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 95 - Hãy Kính Tặng - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ : Rượu Bánh Thơm Nồng  - Đinh Công Huỳnh MP3
Hiệp Lễ :  Trả Lại Cho Thiên Chúa  - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :   Dâng Mẹ Vòng Hoa  - Vũ Đình Ân MP3

Thursday, September 17, 2020

Sunday, September 13, 2020

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A 4/10

Ca Nhập Lễ : Vào Nhà Chúa - Minh Tâm MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 79 Vườn Nho Chúa - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Con Dâng Của Lễ  - Giang Ân MP3
Hiệp Lễ : Chúa Sai Con Đi -  Sr Trầm Hương - Lm Giao Kim MP3
Kết Lễ :   Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ MP3

Sunday, September 6, 2020

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A 27/9

Ca Nhập Lễ : Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Hương Dâng Nguyện Cầu 1  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Này Con Đi Làm Vườn Nho -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Ra Đi 


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 20/9

Ca Nhập Lễ : Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Vật Hòa Bình  
Hiệp Lễ : Chúa Nguồn Bình an -  Thanh Lâm MP3 
Kết Lễ : Đẹp Thay Những Bước Chân - Lm Nguyên Lễ MP3

Saturday, September 5, 2020