Sunday, September 13, 2020

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A 4/10

Ca Nhập Lễ : Vào Nhà Chúa - Minh Tâm MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 79 Vườn Nho Chúa - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Con Dâng Của Lễ  - Giang Ân MP3
Hiệp Lễ : Chúa Sai Con Đi -  Sr Trầm Hương - Lm Giao Kim MP3
Kết Lễ :   Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ MP3