Sunday, December 12, 2021

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 9/1/2022

Ca Nhập Lễ:  Bên Bờ Sông Giodan - Lm Mi Trầm - MP3
                      Con Ta Yêu Dấu - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 28 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ:        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3 
Hiệp Lễ:         Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ:           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3   

Saturday, December 4, 2021

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) 2/1/2022

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        TâmTình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Hang Belem - Hải Linh