Thursday, April 18, 2024

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 23/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Viễn Xứ - MP3             
Dâng Lễ :        Của Lễ Vẹn Toàn - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 16/6

Ca Nhập Lễ :  Đi Về Nhà Chúa - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3


Saturday, April 13, 2024

Chúa Nhật 10 Thường Niên. Năm B. 9/6

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng 1 - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Phó Thác Cậy Trông - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Friday, April 12, 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm B. 7/6

Ca Nhập Lễ :   Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :          Is 12 -             Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Thánh Tâm - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm B. 2/6

Ca Nhập Lễ :   Dự Tiệc Thánh - Vũ Kim - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hắng Sống - Lm Kim Long - MP3

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. 26/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3