Sunday, February 20, 2022

Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Maria - Năm C - 18/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Lm Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 2 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Người Cha Hiền - Hồng Trần & Phạm đình Đài - MP3


Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm C. 20/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3


Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm C. 13/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 26 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Từ Trong Đám Mây - Lm Mi Trầm - MP3

Saturday, February 19, 2022

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm C. 6/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 90 -  Ninh doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Cám Dỗ Trong Đời - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3