Sunday, February 20, 2022

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm C. 20/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3