Saturday, February 19, 2022

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm C. 6/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 90 -  Ninh doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Cám Dỗ Trong Đời - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3