Saturday, September 10, 2022

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm C. 9/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Vì Chúa Giàu Lòng Xót Thương - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm C. 2/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm Quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3


Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm C. 25/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Sống Trong Niềm Vui - Nguyên Kha - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3

Saturday, September 3, 2022

Hai Bài Hát Hay

Hai bài hát hay ca đoàn sẽ tập trong những ngày tháng tới. Bài Chúa chờ đã tập tối thứ sáu đầu tháng. Mời ACE nghe 2 bài này.

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3