Saturday, September 10, 2022

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm C. 25/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Sống Trong Niềm Vui - Nguyên Kha - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3