Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm A. 2/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Dâng Cha 3 - Sỹ Cần - MP3
Hiệp Lễ :         Hosanna Hosanna - Joseph M. Martin - MP3
Kết Lễ :           Thập Giá Niềm Tự Hào - Lm Thái Nguyên - MP3

Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm A. 26/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Trở Về - Nhật Minh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3


Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm A. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Giọt Lệ Ăn Năn - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Chút Lòng Son - Hồng Trần & Phạm Đình Đài - MP3


Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm A. 12/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Lên - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lạy Chúa Trời Con - Lan Thanh - MP3


Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm A. 5/3

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật 1 Mùa Chay. Năm A. 26/2

Ca Nhập Lễ :  Nguyện Chúa Chí Ái - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3


Tuesday, January 17, 2023

Chúa Nhật 7 Thường Niên. Năm A. 19/2

Ca Nhập Lễ :  Đâu Có Tình Yêu Thương - Lm Vinh Hạnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 102 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Tình Yêu - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Thứ Tha - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Nguồn Cậy Trông - Hoàng Vũ - MP3

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm A. 12/2

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 118 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Biến Đổi Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hiền Mẫu Lavang - Phạm Đình Huyến, Vũ Đình Ân - MP3 

Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm A. 5/2

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 111 Người Như Sự Sáng - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Món Quà Từng Ngày - Lm Nguyễn Văn Tuyên - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Làm Muối Đất - Trần Quang Đức - MP3
Kết Lễ :           Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3 

Monday, January 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm A. 29/1

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3 

Sunday, January 15, 2023

Lễ Mồng 3 Tết Năm A. Thứ Ba 24/1

Ca Nhập Lễ :  Cảm Tạ Chúa Xuân - Văn Thánh Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 Việc Tay Con - Lm Bùi Ninh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Đầu Năm - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Xuân Tạ Ơn - Hoàng Phương - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Là Mùa Xuân Trên Các Mùa Xuân