Tuesday, January 17, 2023

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm A. 12/2

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 118 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Biến Đổi Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hiền Mẫu Lavang - Phạm Đình Huyến, Vũ Đình Ân - MP3