Monday, January 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm A. 29/1

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3