Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm A. 26/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Trở Về - Nhật Minh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3