Monday, January 30, 2023

Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm A. 5/3

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3