Friday, January 26, 2024

Thứ Ba Lễ Thánh Cả Giuse. Năm B. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Miêu Duệ Người - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. 17/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Thống Hối - Tâm Bảo - MP3


Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. 10/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. 3/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3

Friday, January 12, 2024

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. 25/2

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng Trần - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. 18/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Lạy Cha Rất Thánh - Vương Diệu - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Nhân Loại - Phanxicô - MP3


Wednesday, January 10, 2024

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm B. 11/2

Ca Nhập Lễ :  Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Phanxicô - MP3


Thứ Sáu Lễ Giao Thừa. 9/2

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 Lễ Giao Thừa - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Xuân - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Chúa Mùa Xuân - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Xuân Ca Bên Mẹ - Minh Dũng - MP3


Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm B. 4/2

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 146 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martino - MP3