Sunday, July 25, 2021

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm B. 15/8

Ca Nhập Lễ :  Mẹ Về Thiên Cung - Viễn Xứ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 44 - Martinô - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng - HMKĐCH - MP3
Kết Lễ :           Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương - MP3


Saturday, July 17, 2021

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm B. 1/8

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 77 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm B. 25/7

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Nguyễn văn Trinh - MP3

Saturday, July 10, 2021

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 18/7

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martinô - MP3

Sunday, June 13, 2021

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 11/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Sunday, May 30, 2021

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 4/7

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành - Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 Mắt Chúng Con - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3

Tuesday, May 25, 2021

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 27/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3 
Dâng Lễ :        Biết Lấy Gì - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tin Hay Không Tin  - Nguyễn Lý - MP3
Kết Lễ :           Chúa Dẫn Bước Ta - Sơn Dương - MP3

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 20/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Vũ Thành An - MP3 
Dâng Lễ :        Hy Tế Cuộc Đời - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi  - Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi  - Quốc Vinh

Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 13/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm  - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh

Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 11/6

Ca Nhập Lễ :  Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Is 12 Lễ Thánh Tâm - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Huương Dâng Nguyện Cầu 2 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Tâm Nguồn Tình Yêu Cứu Độ - Dấu Chân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Saturday, May 8, 2021

Một số bài hát dự định cho những tuần kế tiếp.

 Mời các bạn ghé qua xem và nghe trước

Chúa Nhật 11 thường niên.

Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 12 thường niên.

Sao Lại Sợ Hãi - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3

Dắt Dìu Con Đi - Lãng du - MP3

Nguyện Dâng Lên Chúa - JB Nguyễn quốc Huân - MP3

Monday, April 26, 2021

Chúa Nhật Mình Thánh Máu Thánh Chúa. Năm B 6/6

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 Chén Cứu Độ - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Kinh Dâng Lễ - Lm Văn Chi - MP3
Hiệp Lễ :         Chính Mình Máu Chúa - Lm Tri Văn Trinh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Kim Long - MP3


Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B 30/5

Ca Nhập Lễ :  Kính Dâng Ba Ngôi - Lm Tri văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 Phúc Thay Dân Tộc - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3


Sunday, April 25, 2021

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên (Chúa Về Trời). Năm B 16/5

Ca Nhập Lễ :  Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Về Trời - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Chúa Về Trời Con Ra Đi - Phanxicô - MP3


Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B 9/5


Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3  
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3

Sunday, April 4, 2021

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B 2/5

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Hiệp Lễ :         Trong Trái Tim Chúa Yêu  - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm B 25/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - Anh Minh - MP3


Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm B 18/4

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Nguyễn văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 4  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Vững Tin - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3

Thursday, March 18, 2021

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B 11/4. Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tôma Hãy Tin - Khuyết Danh - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Phục Sinh. Năm B 4/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Hoan Ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3


Monday, March 8, 2021

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B 28/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Chúa Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Vinh Quang - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3


Saturday, March 6, 2021

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay Năm B 21/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Lên - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3

Saturday, February 13, 2021

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm B 14/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Vẫn Xót Thương - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3


Sunday, January 31, 2021

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay Năm B 7/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Dâng Chúa - Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3

 

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay Năm B 28/2

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân


Saturday, January 23, 2021

Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay Năm B 21/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Đồi Cao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Nguyện Chúa Chí Ái - Lm Kim Long - MP3

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B 14/2

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - LM Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ca Vô Tận - Ngọc kôn - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B 7/2

Ca Nhập Lễ :   Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 146  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :         Như Hương Trầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :          Một Mỉnh Con Với Chúa - Giang Ân - MP3 
Kết Lễ :            Chúa Sai Tôi Đi - Ngọc Linh - MP3

Thursday, January 14, 2021

Lễ Thánh Giuse . 19/3/2021

Ca Nhập Lễ :   Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 88 - hvh - MP3
Dâng Lễ :         Cùng Cha Dâng Lễ - MP3
Hiệp Lễ :          Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :            Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3


Saturday, January 9, 2021

Bài hát chuẩn bị cho mùa chay 2021

Xin chú ý 2 bài này


Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3

Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3Lễ Tiệc Ly (Rửa Chân) 1/4/2021

Ca Nhập Lễ :   Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
                        Câu Xướng Trước Phúc Âm
Rửa Chân:      Chiều Tiệc Ly - Tin Yêu - MP3
                        Điều Răn Của Thầy - Ý Vũ - MP3
Dâng Lễ:         Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm - MP3
                        Dâng Chúa - Tuấn Kim - MP3
Hiệp Lễ:           Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Chầu Thánh 
Thể:                 Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3
                        Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3
Lễ Giao Thừa 2021 - 11/2.

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 112 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mùa Xuân - Thế Thông - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Chúa Xuân - Văn Thành & Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Vui Đón Mùa Xuân - Trầm Hương FMSR - MP3