Saturday, October 16, 2021

Ba Bài Hát Sẽ Tập

Đây là hai bài hát tối hôm qua ca đoàn tập và một bài Xin Mãi..... Minh đưa lên để mọi người nghe để dễ tập hơn trong những lần tới.


Xin Dạy Con - Hoàng Nam - MP3

Mang Theo Câu Hát - Thế Thông - MP3

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3

Saturday, October 9, 2021

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm B. 7/11

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Cảm Tạ - Mai nguyên Vũ - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Khóc Linh Hồn - Thiên Lý - MP3


Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm B. 31/10

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Tình Yêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm B. 24/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đồng Giao - MP3
Dâng Lễ :        Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Cho Con - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm B. 17/10.

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Hát Tạ Ơn - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Gọi Fatima - Phanxicô - MP3


Friday, September 24, 2021

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm B. 10/10

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ đình Ân - MP3


Monday, September 13, 2021

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Nhật Minh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Ngày Vinh Thắng - Lm Ngô duy Linh - MP3 
Kết Lễ :           Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai nguyên Vũ - MP3

Alleluia:           Alleluia Tử Đạo - Hiếu Vũ - MP3

Monday, August 30, 2021

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm B. 3/10

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Bài Ca Hiệp Nhất - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3


Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B. 26/9

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên - MP3
Hiệp Lễ :         Có Biết Bao Điều - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - LM Thái Nguyên - MP3


Sunday, August 29, 2021

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm B. 19/9

Ca Nhập Lễ :  Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn văn Hòa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 53 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Hiểu Thấu Đời Con -  Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Rộn Tiếng Hoan Ca - Lm Nguyễn văn Thư - MP3 

Saturday, August 28, 2021

Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm B. 12/9

Ca Nhập Lễ :  Trèo Lên Cao Sơn - Nam Hoa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 114 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Giờ Đây Chúng Con - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thập Giá - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chứng Nhân Chúa Kitô - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm B. 5/9

Ca Nhập Lễ :  Ephata Hãy Mở Ra  - Lm Thành Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Ephata - Vũ đình Ân - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3


Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm B. 29/8

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Ai Được Cư Ngụ - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Hồng Ân - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm B. 22/8

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Bạn Hãy Nếm Thử - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - P Kim - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3


Monday, August 2, 2021

Lễ Chúa Giêsu Biến Hình - Thứ sáu 6/8

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 96 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Biến Đổi Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dậy - Vũ đình Ân - MP3


Sunday, July 25, 2021

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm B. 15/8

Ca Nhập Lễ :  Mẹ Về Thiên Cung - Viễn Xứ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 44 - Martinô - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng - HMKĐCH - MP3
Kết Lễ :           Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương - MP3


Saturday, July 17, 2021

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Lễ Kính Thánh Nữ Mary Mackillop. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Cuộc Đời Mẹ Mary Mackillop - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm B. 1/8

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 77 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm B. 25/7

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Nguyễn văn Trinh - MP3

Saturday, July 10, 2021

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 18/7

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martinô - MP3

Sunday, June 13, 2021

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 11/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Sunday, May 30, 2021

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 4/7

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Lm Tiến Thành - Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 Mắt Chúng Con - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - MP3

Tuesday, May 25, 2021

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 27/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3 
Dâng Lễ :        Biết Lấy Gì - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tin Hay Không Tin  - Nguyễn Lý - MP3
Kết Lễ :           Chúa Dẫn Bước Ta - Sơn Dương - MP3

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 20/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Vũ Thành An - MP3 
Dâng Lễ :        Hy Tế Cuộc Đời - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi  - Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi  - Quốc Vinh

Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 13/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm  - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh

Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 11/6

Ca Nhập Lễ :  Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Is 12 Lễ Thánh Tâm - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Huương Dâng Nguyện Cầu 2 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Tâm Nguồn Tình Yêu Cứu Độ - Dấu Chân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Saturday, May 8, 2021

Một số bài hát dự định cho những tuần kế tiếp.

 Mời các bạn ghé qua xem và nghe trước

Chúa Nhật 11 thường niên.

Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật 12 thường niên.

Sao Lại Sợ Hãi - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3

Dắt Dìu Con Đi - Lãng du - MP3

Nguyện Dâng Lên Chúa - JB Nguyễn quốc Huân - MP3

Monday, April 26, 2021

Chúa Nhật Mình Thánh Máu Thánh Chúa. Năm B 6/6

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 Chén Cứu Độ - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Kinh Dâng Lễ - Lm Văn Chi - MP3
Hiệp Lễ :         Chính Mình Máu Chúa - Lm Tri Văn Trinh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Kim Long - MP3


Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B 30/5

Ca Nhập Lễ :  Kính Dâng Ba Ngôi - Lm Tri văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 Phúc Thay Dân Tộc - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3


Sunday, April 25, 2021

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên (Chúa Về Trời). Năm B 16/5

Ca Nhập Lễ :  Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Về Trời - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Chúa Về Trời Con Ra Đi - Phanxicô - MP3


Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B 9/5


Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3  
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3

Sunday, April 4, 2021

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B 2/5

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Hiệp Lễ :         Trong Trái Tim Chúa Yêu  - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3