Thursday, January 14, 2021

Lễ Thánh Giuse . 19/3/2021

Ca Nhập Lễ :   Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 88 - hvh - MP3
Dâng Lễ :         Cùng Cha Dâng Lễ - MP3
Hiệp Lễ :          Hát Mửng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :            Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3


Saturday, January 9, 2021

Bài hát chuẩn bị cho mùa chay 2021

Xin chú ý 2 bài này


Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3

Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3Lễ Tiệc Ly (Rửa Chân) 1/4/2021

Ca Nhập Lễ :   Theo Gương Giê-su - Viễn Xứ - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
                        Câu Xướng Trước Phúc Âm
Rửa Chân:      Chiều Tiệc Ly - Tin Yêu - MP3
                        Điều Răn Của Thầy - Ý Vũ - MP3
Dâng Lễ:         Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm - MP3
                        Dâng Chúa - Tuấn Kim - MP3
Hiệp Lễ:           Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Chầu Thánh 
Thể:                 Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3
                        Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3
Lễ Giao Thừa 2021 - 11/2.

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mùa Xuân - Thế Thông - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Chúa Xuân - Văn Thành & Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Vui Đón Mùa Xuân - Trầm Hương FMSR - MP3

Tuesday, January 5, 2021

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm B 31/1

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Thấu Hiểu Đời Con - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn ơi - Quốc Vinh


Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B 24/1

Ca Nhập Lễ :  Đỉnh Trời Yêu Thương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Hiến - Lm Nguễn Mộng Huỳnh 
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Cao Vời - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 17/1

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Lênh Đênh Phận Người - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3